AIKŠTELĖS RINKTINEI


Reikalavimai kandidatams:

 

  Gimimo metai 2005 2004 2003 2002 2001
J
A
U
N
I
A
I
Vaikinai 1 LTS 1 LTS 1 LTS 1 LTS 1 LTS
Merginos 1 LTS 1 LTS 1 LTS 1 LTS 1 LTS
Maksimalus valandų skaičius vienam sportininkui SEB arenoje per savaitę / per metus
Vaikinai 2/40 2/40 3/50 3/50 4/60
Merginos 2/40 2/40 3/50 3/50 4/60
 

  Gimimo metai 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

S
U
A
U
G
Ę

Vyrai

Top 850

ATP

Top 700 ATP Top 600 ATP Top 550 ATP Top 500 ATP Top 450 ATP Top 400 ATP Top 300 ATP Top 200 ATP
Moterys Top 700 WTA Top 600 WTA Top 550 WTA Top 500 WTA Top 450 WTA Top 400 WTA - - -
Maksimalus valandų skaičius vienam sportininkui SEB arenoje per metus
Vyrai 80 80 100 100 120 120 140 160 160
Moterys 80 80 100 100 120 120 - - -
 
Pastaba:
 
2020 metais parama bus skirstoma dviem etapais: 
  • Pirmasis paraiškų teikimo laikotarpis vyksta iki 2019 gruodžio 26 d. Informacija dėl paramos skirstymo pirmajame etape bus paskelbta iki 2020 m. sausio mėn. pabaigos.  

  • Dėl antrojo paraiškų teikimo etapo informacija bus patikslinta vėliau.

  • Pasibaigus kiekvienam iš paraiškų teikimo laikotarpių „Teniso talentų“ paramos taryba spręs dėl finansavimo paskirstymo.